Livet ombord

På Impulse er vi et sejlerfællesskab. Det indebærer en forpligtigelse for alle til at bidrage til et godt og respektfuldt fællesskab, hvor sikkerhed, miljø, omtanke og omsorg er i højsædet. Det forventes, at alle bidrager til den gode stemning, at man passer sine vagter og øvrige tjanser og passer godt på hinanden, på båd og udstyr.

Båden er efter danske forhold stor, hvilket giver mulighed for, at vi er flere ombord end de fleste langturssejlere. Det giver gode muligheder for at vi kan inspirere hinanden og bidrage med hver enkelts kompetancer. Størrelsen giver også mulighed for at man kan finde sig et frirum, når man har brug for det.

Læs iøvrigt Gastehåndbogen fra Langturssejlerforeningen FTLF.

Sikkerhed:

På en båd er det skipper, der har den fulde kommando og er ansvarlig for skib og besætnings sikkerhed. Det medfører at skippers ord, for såvidt de drejer sig om sikkerhed er lov. Planerne for togterne og på- og afmønstring vil blive lagt, så der er plads til uforudsete hændelser. Vi vil prioritere højt, at aftalt tid og sted for af- og påmønstring holdes. Sikkerheden er dog i højsædet, så der kan opstå situationer, hvor båden ikke er fremme til aftalt tid, og man må være forberedt på ekstraomkostninger, hvis der skal findes overnatning indtil båden når frem.

Det er absolut forbudt at falde overbord.

Ved hvert besætningsskift gennemgås sikkerhedsregler herunder brand og mand-over-bord rutiner. Ingen går på dækket om natten eller i blæsevejr, uden vest og line. Se i øvrigt den lange liste af sikkerhedsudstyr.

Vagtplan             – ændres efter aftale mellem deltagerne:

Skipper fastsætter vagtplanen under hensyntagen til besætningens sejlerfaring. Der vil typisk blive lavet 3 vagthold med 2 – 3 personer på hver. Mindst en skal have ansvaret for at holde behørigt udkik. Typisk vil vagten være 4 timer om dagen og 3 timer om natten, således alle får prøvet de forskellige vagter.

Kl:00-03       Vagtholdet holder udkik og sikrer at sejl er trimmet til vinden.                         I trafikerede farvande overvåges på Radar og AIS. Efter behov laves kaffe og the.

Kl:03-06        Som ovenfor

Kl:06-10        Som ovenfor,  samt der bages brød og arrangeres morgenmad til kl.8. Der vaskes op efter morgenmaden, ryddes op på fællesområder, fejes og toilet i BB rengøres.

kl: 10-14         Som ovenfor, samt arrangeres frokost. Derefter opvask.

Kl: 14-18         Som ovenfor, samt logbog føres. Der tages en rundering på skibet for at overvåge slidtage og fejl på skibet. Sundowner arrangeres.

Kl.18-21           Som ovenfor, samt aftensmad arrangeres og der vaskes op.

Kl: 21-00          Som ovenfor, samt lægges op til brød den næste dag.

I trafikerede farvande og ved dårligt vejr vil skipper opholde sig i cockpittet. Der skal altid kaldes på skipper, hvis det blæser op, hvis der er usikkerhed mht. navigationen eller andre trafikanter eller iøvrigt sker noget uforudset.

Når vi kommer til et nyt land hejses gæsteflag og gult flag . Der skal der indklareres af skipper eller repræsentant, inden man kan gå fra borde. Indtil da kan skibet efter behov rengøres for salt, og så kan man jo tage sig en svømmetur omkring båden og hilse på fisk og skilpadder.

Når der er indklareret, er der frit slag til at gå på opdagelse i land. Måske bliver vi enige om et restaurant besøg, eller leje en lokal taxa guide. Er der ting, der skal repareres, bliver der lavet en plan for det. Det forventes, at man hjælper med reparationer og vedligehold efter bedste evne.

Hash og anden narko er absolut No-Go. Hverken på båden eller i land. Selv det mindste kan medføre at båden bliver beslaglagt. Hvis det konstateres, at nogen overtræder dette, er det afmønstring med det samme, uden nogen kompensation.

Alkohol under sejlads, må højst være en øl eller et glas vin til maden. Er man beruset under sejlads medfører det afmønstring. I havn og for anker er vi mere afslappede.

Rygning er ikke tilladt under dæk. Over dæk er det tilladt i det omfang det ikke generer den øvrige besætning eller sviner på båden. Der smides ikke cigaretskod i vandet.

Der er ikke åben ild under dæk, med undtagelse af komfuret. Gaskontakten skal slukkes efter brug af komfuret.

Miljø:

Vi vil gerne sejle miljørigtigt. Det betyder, at vi vil udnytte sol og vind i så stort omfang som muligt og spare på gas og diesel, hvor vi kan. Som udgangspunkt startes motor kun efter aftale med skipper, men rorsmanden tager selvfølgelig beslutningen, hvis der er fare for grundstødning eller kollision.

Generatoren startes primært sammen med watermakeren eller dykkerkompressoren, men selvfølgelig også hvis spændingen falder ned på 24 volt.  Det er alles pligt at holde øje med at spændingen ikke kommer under 24 volt, idet det slider voldsomt på batterierne.

Både vand og el koster diesel, så uden at være hysteriske, skal der spares på det. Vi lægger retningslinier sammen, men forvent ikke at kunne bade i ferskvand. Vi bader i saltvand og bruger ferskvand til afsaltning efterfølgende. Det fungerer udmærket. Tøjvask i land eller efter aftale med skipper.

Gas: kan være svært at skaffe nogle steder. Vi har forskellige beholdere og regulatorer, og kan håndtere såvel Propan som Buthan gas. Når vi har strøm nok, er det en god ide at bruge elkedlen og microbølgeovnen. Vi har desuden investeret i en trykkoger, som sparer gas og kan bruges til henkogning af egen konserves.

Affald:

INTET plastik må smides overbord.  Plastaffald med madrester skal skyldes rent i havvand og opbevares til vi kan komme i land. Til havs eller for anker, hvor det ikke generer andre smides organisk affald overbord med det samme. Metaller kan droppes på store dybder.

Rengøring:

Da vi er mange ombord er det vigtigt at holde en høj standard. Såvel af skibet som personligt. Der er udarbejdet en rengøringsplan, som tilpasses omstændighederne, men forvent, at rengøring er en daglig forteelse.

Man sætter sig ikke i møblerne med vådt badetøj, og skifter hurtigt til tørt tøj, hvis man vil opholde sig under dæk. Hvis man sveder, eller har solcreme på, beskyttes møblerne med et håndklæde. Bemærk at solcreme kan ødelægge lakken.

Holding tanke:

På ankerpladser og hvis myndigheder forlanger det, skal holding tankene benyttes. Da kapaciteten er begrænset, bør man, så vidt muligt, klare toiletbesøg i land. Til havs anvender vi ikke holding tankene.

Bemærk: toiletterne ombord fungerer ikke på samme måde som i huse. I toiletterne er der en kontraventil indbygget, som forhindrer at havvand mm. løber retur i toiletterne. Hvis disse ventiler bliver stoppet, bliver de utætte, og det er mildt sagt noget lort, at skille toiletterne ad for at rense eller udskifte kontraventilerne. Derfor må INTET andet end toiletpapir og det der har været gennem maven komme i toiletterne. Selv brugte kontaktlinser kan sætte sig fast i ventilerne.

Dykning og snorkeling

Ejerne er PADI open water dykkere, dvs. ikke særligt erfarne, men det kommer nok. Der vil muligvis i perioder være folk ombord, som har instruktør status. Hvis man ønsker undervisning, må det aftales med ham eller hende. Vi har kompressor, flasker og øvrigt udstyr ombord, men da det er dyrt at vedligeholde og ikke er fair at belaste fælleskassen, tager vi 120,- pr. dyk. I fællesskab aftaler vi hvor og hvor længe vi er på de forskellige dykker sites.

Ønsker du at dykke, mens du er på båden, kræves det, at du er i besiddelse af enten PADI eller SSI dykker  certifikat.

Snorkeludstyr er til fri afbenyttelse, men det er god karma at erstatte, hvis noget går i stykker, når man bruger det.

Maden ombord:

Vi fanger fisk, hvor det er muligt. Der er ikke noget så lækkert som en friskfanget tun eller dorado. Vedligehold af fiskegrejet går på fælleskassen.

Vi har mulighed for at have store mængder konserves under dørken, men vil nok vælge at fylde fryseren inden de større sejladser. Desuden skal vi have masser af frisk frugt, æg og grønsager. Det kan godt blive en udfordring at lave varieret mad til mange personer, på begrænset plads, og måske i bølgegang, men der må vi hjælpes ad og være kreative, så godt vi kan. En god ide er at lave færdigretter eller forberede henkogt kød, inden afgang, så der også kan serveres appetitlig mad på dage hvor vejret driller.

I videst mulige omfang lader vi papemballage blive i land. Dette for at undgå, at f.eks. kakkelakker kommer med ombord. Af samme årsag vaskes frugt og grøntsager.

Internet:

Forvent ikke, at der er adgang til internet på oceanerne, Der er mulighed for at trække vejrmeldinger via satelittelefon, og ringe i nødsitiationer, men intet bredbånd. Vi har en “Bad boy”, som kan trække internet fra land, hvis man kan finde koderne, men regn med, at netforbindelse skal findes på land eller over egen telefon.