Brev fra en gast

Ditte kom ombord i dec. 18 på Martinique, fordi stemningen ombord på hendes hidtidige båd ikke var den bedste. Hun blev ombord på Impulse til hun skulle hjem august 19.

 

 
Hej Knud Erik,
Tusind tak for at jeg har fået lov at sejle med dig og din båd i 9 måneder og for at du var så god til at få plads til mig til at starte med. Jeg har været så overvældet, efter jeg kom hjem, at jeg nærmest ikke snakkede hele den første uge – til stor frustration for min familie selvfølgelig – men de 9 måneder har givet mig så meget, at jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte.
Da jeg påmønstrede var jeg helt rundt på gulvet, fordi jeg inden for den foregående måned havde skiftet båd to gange, så der var en masse nyt, jeg skulle vænne mig til, men jeg mødte med det samme en stor hjertevarme og imødekommenhed hos dig og Anne og den øvrige besætning og følte mig på ingen måde tilovers. Selv min økonomiske situation blev respekteret; jeg følte, at her var der plads til mig.
Det er nok netop det, jeg husker Impulse bedst for: Der er plads til alle, og man bliver som en lille familie på godt og ondt. Som i alle småsamfund og i alle familier var der også på Impulse ting, der til tider ikke fungerede optimalt; heldigvis havde vi en god kommunikation, og alt kunne diskuteres i plenum. Vi hyggede os sammen, hjalp hinanden og havde samtidig fuld respekt for alenetid. Derfor blev de mange besætningsskift, jeg oplevede undervejs, til tider utroligt svære.
Når man er 20 år er ens personlighed stadig under udvikling. Det vidste jeg godt, da jeg tog afsted, men det forbavsede mig at opleve, hvor meget jeg egentlig udviklede mig. Jeg kan mærke på mig selv, at længere tids tæt væren med andre mennesker har gjort mig mere rummelig, og jeg har lært at trække mig tilbage, når jeg har brug for det og nyde at være alene. En stor del af dét at være langturssejler er at bo og være tæt sammen, men meget af det, jeg ser tilbage på og glæder mig over, er også mine egne oplevelser – de oplevelser, som jeg har fået selv og ikke har delt med andre; at sejle i kajak, mens vandet er blikstille, at vandre op ad et bjerg og have udsigten helt for sig selv eller at blaffe alene rundt på øen og på den måde komme i kontakt med en masse lokale. Det skal man ikke tage for givet.
Som langturssejler kommer man tættere på naturen og væk fra civilisationen. Man får nogle oplevelser, man aldrig ville få som almindelig turist eller backpacker, og man bliver hevet ud af sin komfortzone. Jeg synes, det er værd at opleve livet som langturssejler, og jeg vil klart anbefale at sejle med Impulse. Jeg håber, at I får en fortsat god tur!
Knus Ditte

Skibet

layout om læImpulse er en ældre fransk dame, Smukt designet af Phillipe Briand som en DYNAMIQUE 62 og bygget i 1993.

Hun er 62 fod lang, 5 meter bred og har en dybgang på 2,7 meter. Og så vejer hun 30 tons.  Når vinden svigter, har hun en 6 cylindret Perkins motor med ca 130 HK til hjælp.

Om læ har vi ombygget den store Master Cabin til to kahytter, så vi nu har 5 dobbelte kahytter. De to med køjesenge. Der er tre toiletter og et enkelt air condition anlæg.     I pantryet har vi et nyt Force10 gaskomfur med 3 blus, microovn, et køleskab og en fryser.         salon                                                                                                                                      Maskinrum og værksted ligger agterst i styrbord side. Her har vi utallige dimser og småværktøj, ligesom generatoren og dykkerkompressoren også står her.

Vi har arbejdet på Impulse lige siden vi sejlede hende til Haderslev i september 2017.  De største projekter har været:

  • Ombygning af Master cabin til to kahytter
  • Udskiftning af de 3 vandtanke samt hoveddieseltanken. De ligger under hele dørken i salonen, så den har vi så også skiftet.
  • Gennemrenovering af motor og elsystemer
  • Udskiftning af samtlige skroggennemføringer og søventiler. De er nu af bronze.
  • Ny 3-bladet foldepropel
  • Udskiftning af ca halvdelen af fugerne i teakdæk og cockpit.
  • Tætning af alle luger

cockpit

 

Livet ombord – hvad forventes?

På Impulse er vi et sejlerfællesskab. Det indebærer en forpligtigelse for alle til at bidrage til et godt og respektfuldt fællesskab, hvor sikkerhed, miljø, omtanke og omsorg er i højsædet. Det forventes, at alle bidrager til den gode stemning, at man passer sine vagter og øvrige tjanser og passer godt på hinanden, på båd og udstyr.

Vi spiser sammen hver aften. Her kan der luftes holdninger og meninger om stort og småt. Hvis du er utilfreds med et eller andet, så spyt ud med det! Ingen surmuleri i krogene. Husk mere ros end ris. Det er sjovere og giver en meget bedre stemning.

Båden er efter danske forhold stor, hvilket giver mulighed for, at vi er flere ombord end de fleste langturssejlere. Det giver gode muligheder for at vi kan inspirere hinanden og bidrage med hver enkelts kompetancer. Størrelsen giver også mulighed for at man kan finde sig et frirum, når man har brug for det.

Læs iøvrigt Gastehåndbogen fra Langturssejlerforeningen FTLF.

 

Sikkerhed:

På en båd er det skipper, der har den fulde kommando og er ansvarlig for skib og besætnings sikkerhed. Det medfører, at skippers ord, for såvidt de drejer sig om sikkerhed, er lov. Planerne for togterne og på- og afmønstring vil blive lagt, så der er plads til uforudsete hændelser. Vi vil prioritere højt, at aftalt tid og sted for af- og påmønstring holdes. Sikkerheden er dog i højsædet, så der kan opstå situationer, hvor båden ikke er fremme til aftalt tid, og man må være forberedt på ekstraomkostninger, hvis der skal findes overnatning indtil båden når frem.

Det er absolut forbudt at falde overbord.

Ved hvert besætningsskift gennemgås sikkerhedsregler herunder brand og mand-over-bord rutiner. Ingen går på dækket om natten eller i blæsevejr, uden vest og line.  Se i øvrigt den lange liste af sikkerhedsudstyr.

VED BRAND: Der er en brandslukker i hver kahyt. Check hvor den er i din kahyt og hvordan den virker. Desuden hvor de øvrige brandslukkere findes. Det eneste sted hvor vi har åben ild under dæk, er i komfuret.

 

Vagtplan             – ændres efter aftale mellem deltagerne:

Skipper fastsætter vagtplanen til søs under hensyntagen til besætningens sejlerfaring. Der vil typisk blive lavet 3 vagthold med 2 – 3 personer på hver. Mindst en skal have ansvaret for at holde behørigt udkik. Typisk vil vagten være 4 timer om dagen og 3 timer om natten, således alle får prøvet de forskellige vagter.

Kl:00-03       Vagtholdet starter med at notere positionen i logbogen. Vagtholdet holder udkik og sikrer at sejl er trimmet til vinden. I trafikerede farvande overvåges på Radar og AIS. Efter behov laves kaffe og the.

Kl:03-06        Som ovenfor

Kl:06-10        Som ovenfor,  samt der bages brød og arrangeres morgenmad til kl.8. Der vaskes op efter morgenmaden, ryddes op på fællesområder, fejes og toilet i BB rengøres. Lanterner slukkes ved solopgang. 

kl: 10-14         Som ovenfor, samt arrangeres frokost. Derefter opvask. Kl 12.00 noteres positionen.

Kl: 14-18         Som ovenfor, samt logbog føres. Der tages en rundering på skibet for at overvåge slidtage og fejl på skibet. Check sumpen ved indgangen til kahytterne for vand. Sundowner arrangeres.

Kl.18-21          Som ovenfor, samt fælles aftensmad arrangeres og der vaskes op.  Tag evt. mad ud af fryser til næste dag. Der tændes lanterner ved solnedgang.

Kl: 21-00          Som ovenfor, samt lægges op til brød den næste dag.

I trafikerede farvande og ved dårligt vejr vil skipper opholde sig i cockpittet. Der skal altid kaldes på skipper, hvis det blæser op, hvis der er usikkerhed mht. navigationen eller andre trafikanter eller iøvrigt sker noget uforudset.

Når vi kommer til et nyt land hejses gæsteflag og gult flag . Der skal der indklareres af skipper eller repræsentant, inden man kan gå fra borde. Indtil da kan skibet efter behov rengøres for salt, og så kan man jo tage sig en svømmetur omkring båden og hilse på fisk og skilpadder.

Når der er indklareret, er der frit slag til at gå på opdagelse i land. Måske bliver vi enige om et restaurant besøg, eller leje en lokal taxa guide. Er der ting, der skal repareres, bliver der lavet en plan for det. Det forventes, at man hjælper med reparationer og vedligehold efter bedste evne.

Hash og anden narko er absolut No-Go. Hverken på båden eller i land. Selv det mindste kan medføre at båden bliver beslaglagt. Hvis det konstateres, at nogen overtræder dette, er det afmønstring med det samme, uden nogen kompensation.

Alkohol under sejlads, må højst være en øl eller et glas vin til maden. Er man beruset under sejlads medfører det afmønstring. I havn og for anker er vi mere afslappede.

Rygning er ikke tilladt under dæk. Over dæk er det tilladt i det omfang det ikke generer den øvrige besætning eller sviner på båden. Der smides ikke cigaretskod i vandet.

Der er ikke åben ild under dæk, med undtagelse af komfuret. Gaskontakten skal slukkes efter brug af komfuret.

Miljø:

Vi vil gerne sejle miljørigtigt. Det betyder, at vi vil udnytte sol og vind i så stort omfang som muligt og spare på gas og diesel, hvor vi kan. Som udgangspunkt startes motor kun efter aftale med skipper, men rorsmanden tager selvfølgelig beslutningen, hvis der er fare for grundstødning eller kollision.

Generatoren startes primært sammen med watermakeren eller dykkerkompressoren, men selvfølgelig også hvis spændingen falder ned på 24 volt.  Det er alles pligt at holde øje med at spændingen ikke kommer under 24 volt, idet det slider voldsomt på batterierne.

Både vand og el koster diesel, så uden at være hysteriske, skal der spares på det. Vi lægger retningslinier sammen, men forvent ikke at kunne bade i ferskvand. Vi bader i saltvand og bruger ferskvand til afsaltning efterfølgende. Det fungerer udmærket. Tøjvask i land eller efter aftale med skipper.

Gas: kan være svært at skaffe nogle steder. Vi har forskellige beholdere og regulatorer, og kan håndtere såvel Propan som Buthan gas. Når vi har strøm nok, er det en god ide at bruge elkedlen og microbølgeovnen. Vi har desuden investeret i en trykkoger, som sparer gas og kan bruges til henkogning af egen konserves.

Affald:

INTET plastik må smides overbord.  Plastaffald med madrester skal skyldes rent i havvand og opbevares til vi kan komme i land. Til havs eller for anker, hvor det ikke generer andre smides organisk affald overbord med det samme. Metaller kan droppes på store dybder.

Rengøring:

Da vi er mange ombord er det vigtigt at holde en høj standard. Såvel af skibet som 81E99957-71AC-4D1A-A24A-5A5D35ED1996personligt.            

Personlig hygiejne indebærer bl.a. at man altid vasker hænder efter toiletbesøg (det gælder også de mænd, der tisser ud over lønningen😉)  og selvfølgelig vasker man også hænder inden man laver mad.Man skal også  være OBS på sin egen kropslugt

Der er udarbejdet en rengøringsplan, som tilpasses omstændighederne, men forvent, at rengøring er en daglig forteelse.

Man sætter sig ikke i møblerne med vådt badetøj, og skifter hurtigt til tørt tøj, hvis man vil opholde sig under dæk. Hvis man sveder, eller har solcreme på, beskyttes møblerne med et håndklæde. Bemærk at solcreme kan ødelægge lakken.

Ved afmønstring forlades kahytten i ryddet og rengjort stand.

Holding tanke:

På ankerpladser og hvis myndigheder forlanger det, skal holding tankene benyttes. Da kapaciteten er begrænset, bør man, så vidt muligt, klare toiletbesøg i land. Til havs anvender vi ikke holding tankene.

Bemærk: toiletterne ombord fungerer ikke på samme måde som i huse.                I toiletterne er der en kontraventil indbygget, som forhindrer at havvand mm. løber retur i toiletterne. Hvis disse ventiler bliver stoppet, bliver de utætte, og det er mildt sagt noget lort, at skille toiletterne ad for at rense eller udskifte kontraventilerne. Derfor må INTET andet end toiletpapir og det der har været gennem maven komme i toiletterne. Selv brugte kontaktlinser kan sætte sig fast i ventilerne.             Derfor: BRUG BEGRÆNSET MÆNGDE TOILETPAPIR!!!   Skyl evt. ud af flere gange, mens du er på toilettet

Dykning og snorkeling

Ejerne er PADI open water dykkere, dvs. ikke særligt erfarne, men det kommer nok. Der vil muligvis i perioder være folk ombord, som har instruktør status. Hvis man ønsker undervisning, må det aftales med ham eller hende. Vi har kompressor, flasker og øvrigt udstyr ombord, men da det er dyrt at vedligeholde og ikke er fair at belaste fælleskassen, tager vi 120,- pr. dyk. I fællesskab aftaler vi hvor og hvor længe vi er på de forskellige dykker sites.

Ønsker du at dykke, mens du er på båden, kræves det, at du er i besiddelse af enten Padi, CMAS eller SSI dykker certifikat.

Snorkeludstyr er til fri afbenyttelse, men det er god karma at erstatte, hvis noget går i stykker, når man bruger det.

Maden ombord:

Vi fanger fisk, hvor det er muligt. Der er ikke noget så lækkert som en friskfanget tun eller dorado. Vedligehold af fiskegrejet går på fælleskassen.

Vi har mulighed for at have store mængder konserves under dørken, men vil nok vælge at fylde fryseren inden de større sejladser. Desuden skal vi have masser af frisk frugt, æg og grønsager. Det kan godt blive en udfordring at lave varieret mad til mange personer, på begrænset plads, og måske i bølgegang, men der må vi hjælpes ad og være kreative, så godt vi kan. En god ide er at lave færdigretter eller forberede henkogt kød, inden afgang, så der også kan serveres appetitlig mad på dage hvor vejret driller.

I videst mulige omfang lader vi papemballage blive i land. Dette for at undgå, at f.eks. kakkelakker kommer med ombord. Af samme årsag vaskes frugt og grøntsager.

Internet:

Forvent ikke, at der er adgang til internet på oceanerne, Der er mulighed for at trække vejrmeldinger via satelittelefon, og ringe i nødsitiationer, men intet bredbånd. Vi har en “Bad boy”, som kan trække internet fra land, hvis man kan finde koderne, men regn med, at netforbindelse skal findes på land eller over egen telefon.

Hvem er vi

Vi er tre ejere, der har sejlet sammen siden vi var unge. I 2001 besluttede vi at tage et år fri og sejle. Vi købte en båd i Kroatien, og sejlede ud gennem Middelhavet, over Atlanten og rundt i Caribien. Dette gav os lyst til mere, men vi skulle lige have de sidste år på arbejdsmarkedet ,inden vi tager afsted igen.   

Carsten Lauritzen

Har arbejdet mange år som leder  og psykoterapeut på institutioner med svært belastede unge.
Erfaren sejler siden barn. Har haft mange både og sejlet Scandinavien tyndt. Har Y1 og sønæringsbevis. Er rigtig god til at holde en god stemning ombord. Vil være med over Atlanten og senere ud i Stillehavet. Padi open water dykker.

Anne Dolberg

Uddannet lærer, social-og sundhedsassistent og merkonom i markedsføring. Har haft egen virksomhed. Gift med Knud Erik Hansen. Har Y3 og 3/4 Y1. Har sejlet siden ungdommen. Er en god organisator. Vil indtil December -19 være ombord i udvidede ferier. Derefter fuld tid,

Knud Erik Hansen

Uddannet Maskinarbejder og ingeniør. Har de sidste 14 år arbejdet på X-Yachts. Er rimelig kompetent, når det drejer sig om vedligehold og teknik ombord. Vil være ombord som skipper det meste af sejladsen.